สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการAO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.