มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน คู่สัญญา (MOU)


 

ลำดับที่

ทวีป

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน คู่สัญญา

ประเทศ

กิจกรรมความร่วมมือ

1

Asia

Beijing Foreign Studies University

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร

2

Asia

Guangxi University for Nationalities

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

3

Asia

Guangxi University for Nationalities

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

4

Asia

Yunnan Normal University Business School

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร

5

Asia

Honghe University

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร

6

Asia

Honghe University (หลักสูตรภาษาไทย)

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

7

Asia

Honghe University (Joint Programe)

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

8

Asia

Shanghai University

China

แลกเปลี่ยนบุคลากร

9

Asia

Xi'an Jiaotong University

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

10

Asia

Lingnan Normal University

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

11

Asia

Yulin Normal University

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

12

Asia

Sichuan International Studies University

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร

13

Asia

Yunnan Agricultural University

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

14

Asia

Yunnan Agricultural U. (College of Foreign Languages

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

15

Asia

Yunnan Normal University

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

16

Asia

Chengdu International Sister Cities Higher Education Institutions Alliance

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

17

Asia

Southwestern University of Finance

China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

18

Asia

Chihlee University of Technology

Taiwan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

19

Asia

Da-Yeh University

Taiwan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

20

Asia

National Chin-Yi University of Technology

Taiwan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

21

Asia

Tainan University of Technology

Taiwan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

22

Asia

Kainan University

Taiwan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

23

Asia

Taipei College of Maritime Technology

Taiwan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

24

Asia

Tenri University

Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

25

Asia

Shiga University

Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

26

Asia

Kyorin University

Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

27

Asia

Kyoto Kacho University

Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

28

Asia

Meiji University

Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

29

Asia

The 4 Universities Consortium in the Kansai area of Japan

Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

30

Asia

Tokiwa University

Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

31

Asia

Tokiwa U./Tokiwa Junior College

Japan

32

Asia

Otsuma Women's University

Japan

-

33

Asia

Hanbat National University

Korea

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

34

Asia

Mokwon University

Korea

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

35

Asia

Korea International Cooperation Agency (KOICA)

Korea

แลกเปลี่ยนบุคลากร

36

Asia

Busan University of Foreign Studies

Korea

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

37

Asia

Hankuk University of Foreign Studies

Korea

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

38

Asia

Hangsung University

Korea

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

39

Asia

Hangsung University

Korea

-

40

Asia

Duy - Tan University

Vietnam

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

41

Asia

Adventist University of the Phillippines

Philippines

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

42

Asia

Passage to ASEAN (P2A)

ASEAN

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

43

Asia

Asia Education Alliance 7 Institutions

ASEAN

-

44

Europe

Linnaeus University

Sweden

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

45

Europe

Budapest Business school

Hungary

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

46

Middle East

October 6 University, Egypt

Egypt

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

47

Oceania

Queensland University of Technology

Australia

ทุนAO Events