คณะผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น


คณะผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตร์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซียAO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.