สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นและประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2560


ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับ Arabic Instructor จาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey 2018 ณ University Technology MalaysiaAO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.