มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษา SEA – Teacher Project ประจำภาคเรียนที่ 2/2560


มร.ชม. ร่วมสวัสดีปีใหม่ ท่านกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่


บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561AO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.