สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจากต่างแดน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA-Teacher Project)


อาจารย์ ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่าย Passage to ASEAN


คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าพบกงสุลใหญ่ ส่งความสุขรับศักราชใหม่AO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.